GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ
Temiz Enerji

Ankara İli Gölbaşı İlçesinde Vodafone Adına Tarafımızdan Tasarlanmış Olan Güneş Enerjisi Sistemleri İle Çalışan GSM Repeater Sistemi Kurulumu Yapılmış ve Devreye Alınmıştır. Bu hedef adına başta güneş enerjisi olmak üzere, yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarının kullanımını arttırmaya çalışmaktayız. Gelecekte çevreye ve insan hayatına daha faydalı olabilmek için temiz enerji sistemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışmalarımıza hızla devam etmekteyiz.

Temiz Enerji Sistemlerinin Kullanım Şekilleri

Küresel iklim değişikliği, petrol kaynaklarının giderek azalması, petrol fiyatlarındaki artış ve artan nüfusa paralel olarak gelişen enerji ihtiyacı sebebiyle bütün dünya alternatif enerji kaynakları peşindedir. Yenilenebilir enerji güneş, rüzgar, yağmur, gel‐git ve jeotermal ısı gibi doğal kaynaklar için kullanılan bir terimdir. Yenilenebilir enerji teknolojilerinin güneş ışığı, rüzgâr gücü, hidroelektrik, biyo yakıt gibi farklı çeşitleri bulunuyor. Rüzgâr enerjisi, rüzgâr türbinlerinin kullanılarak rüzgârdan alınan enerjinin kullanılabilir bir enerji türüne örneğin elektriğe dönüştürülmesidir. Rüzgâr enerjisi küresel iklim değişikliğinin önlemesinde önemli bir role sahiptir. Halen Dünya’da en hızlı büyüyen sektörlerden biri ve diğer geleneksel güç santrallerine oranla çok daha çabuk kurulabiliyor. 2007 verilerine bakıldığı zaman, Dünya çapındaki elektrik ihtiyacının %1’i rüzgâr enerjisinden üretiliyor. Avrupa’daki ülkelere baktığımız zaman ise Danimarka’nın %19, İspanya ve Portekiz’in %9, Almanya ve İrlanda’nın elektrik ihtiyacının %6’sı rüzgâr enerjisinden sağlanıyor. Resimde güneş ve rüzgâr enerjisinin eşzamanlı kullanımına örnek bir yapı gösterilmektedir.

Alternatif Enerji Sistemlerinin Baz İstasyonlarında Kullanımı

Baz istasyonları için son birkaç yıldan bu yana güneş rüzgar ve jeneratör üreteçleri ortak olarak kullanılabilmektedir. Bölgesel olarak elektrik üretebilmenin getirdiği avantaj ile herhangi bir hatta bağlı kalmadan gerekli elektriği üretebilen alternatif enerji sistemleri, gerek bakım onarım masraflarının çok düşük seviyelerde olması gerekse çevreye duyarlılığı açısından dünyaca tercih edilen sistemler haline gelmektedirler. Dünyada güneş enerji sistemi ile çalışan baz istasyonuna ait örnek resim aşağıda belirtilmiştir.